Bunjevački jezik i zvanično postao službeni u Subotici

Na devetoj sednici Skupštine grada Subotice, odbornici su jednoglasno, sa 61 glasom „za“,  doneli Odluku o izmenama Statuta Grada Subotice kojom je završena procedura uvođenja bunjevačkog jezika u ravnopravnu službenu upotrebu na teritoriji grada Subotice.

Pored ove tačke, odbornici su doneli i Odluku  o stavljanju van snage Regulacionog plana centra grada Subotica – II zona i Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu za Grad Suboticu.  Usvojena je i Odluka o dodeli priznanja „dr Ferenc Bodrogvari“, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javnoprivatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Subotice. Doneti su, takođe, i zaključci o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ i direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotica-trans“, a usvojena su i rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Subotička toplana“, JKP „Subotičke pijace“ i JP „Subotica-trans“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio