Najavljena velika ulaganja u komunalne projekte i zaštitu životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine će uz pomoć sredstava Razvojne banke Saveta Evrope, izgraditi postrojenja za preradu opasnih voda i prateću kanalizacionu mrežu u 27 lokalnih samouprava.

Sa druge strane planirano je da se zahvaljujući sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, započne sa projektima izgradnje osam regionalnih centara za upravljanje otpadom. Navedeni projekti u saglasnosti su sa planovima resornog ministarstva koje je za naredni period odredilo prioritete a to su borba sa aerozagađenjem, upravljanje čvrstim otpadom i povećanje broja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio