Raspisan konkurs za zapošljavanje tri vatrogasca u Subotici

Republika Srbija raspisala je konkurs za prijem 300 kandidata na obuku za vatrogasne jedinice.

Na teritoriji Vatrogasno-spasilačkog bataljona Subotica, odnosno u Severno-bačkom okrugu, predviđeno je devet radnih mesta, od čega tri za vatrogasnu brigadu u našem gradu, tri za vatrogasno-spasilačko odeljenje u Staroj Moravici i tri radna mesta u vatrogasno-spasilačkom odeljenju u Malom Iđošu. Uslovi koje kandidati moraju ispuniti su da su državljani Republike Srbije, da ima najmanje godinu dana prebivališta u mestu u kojem konkuriše, da ima važeću dozvolu „C“ kategorije, da ne postoje bezbednosne smetnje za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova, završena srednja škola i da ispunjava posebne uslove vezane za zdravlje i psihofizičke sposobnosti. Na konkurs se mogu prijaviti građani starosti od 19 do 30 godina, a konkurs je otvoren do 25. maja. Očekuje se da kandidati do kraja godine prođu obuku i zasnuju radni odnos. Detaljne informacije u vezi konkursa zainteresovani mogu dobiti na stranici Centra za obuku i osnovnu policijsku obuku, odnosno u Policijskoj upravi Subotica, ili putem telefona 024/630-319.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio