Građevinarstvo zabeležilo najveći rast, stručne, naučne i tehničke delatnosti najveći pad

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o privrednim granama koje su uticale na rast BDP-a.

U prvom kvartalu 2021. godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 19,5 posto, u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane 5,3 posto i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama 3,5 posto. Sa druge strane značajan realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti i administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti – 6,6 odsto, i u sektoru umetnosti, zabave i rekreacije, ostalih uslužnih delatnosti i delatnosti domaćinstva kao poslodavca – 11,7 posto. U prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod bruto investicija u osnovna sredstva, 10,0 posto i izvoza robe i usluga 7,9 posto.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio