Više od polovine stranih investicija na Balkanu slilo se u Srbiju

Srbija je privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija u 2020. godini.

To je za preko 50 odsto više od ukupnih stranih direktnih ulaganja u jugoistočnoj Evropi u godini pandemije kovida 19, koja su dostigla 6,11 milijardi dolara, prema izveštaju Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj. U dokumentu UNCTAD-a piše da Srbija zauzima treće mesto među ekonomijama u tranziciji po prilivu stranih direktnih investicija u prošloj godini, a ispred nje su Rusija sa iznosom od 9,7 milijardi dolara i Kazahstan sa 3,9 milijarde dolara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio