Air Srbija beleži rast broja putnika

Smirivanje situacije sa pandemijom korona virusa pozitivno je uticala na rezultate našeg avio prevoznika Air Srbije, koja je u junu prevezla 170.413, što je najveći broj putnika od decembra 2019. godine.

U odnosu na isti period prethodne godine, koja je bila poražavajuća zbog pandemije, najnoviji rezultat, veći je za 68 odsto. Er Srbija je, kako se navodi, povećala svoj tržišni udeo na Aerodromu „Nikola Tesla“ na 52 odsto, jer je prevezla ukupno 54,1 odsto putnika koji su tokom tog meseca koristili usluge beogradske vazdušne luke. Tokom juna domaća avio-kompanija je saobraćala do 38 destinacija u redovnom saobraćaju, a najpopularnije destinacije su Tivat, Podgorica, Pariz, Moskva, Cirih i Njujork.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio