Selektiranje otpada u Subotici i dalje na “čekanju”

U sklopu Festivala evropskog filma Palić, organizovana je panel diskusija na temu „Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“, u organizaciji Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica i Udruženje TERRA’S preko projekta “Smanjimo količinu otpada i čuvajmo Suboticu, zajedno!” koji je podržala Gradska uprava Subotica.

Učesnici su razgovarali o aktuelnoj ekološkoj situaciji i budućim planovima, među kojima je i sistem “dve kante”, za koji se još uvek ne zna kada će zaživeti. Skupština grada Subotice je početkom juna na desetoj sednici, usvojila Odluku o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom, Regionalna deponija je obavila svoj probni rad, ali da bi građani dobili dve kante za razvrstavanje kućnog smeća, neophodno je nabaviti odgovarajuću opremu. JKP “Čistoća i zelenilo”, obezbedilo je 14.500 plavih i zelenih kanti za selektiranje otpada, ali da bi se taj obiman posao pokrenuo, neophodno je nabaviti odgovarajuća vozila za transport i zaposliti dodatan broj radnika. Dok sistem “dve kante” ne zaživi, oko 50.000 tona mešanog komunalnog otpada, koliko se u Subotici proizvede i prikupi za godinu dana, odlagaće se na deponiji “Aleksandrovačka bara”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio