Građevinski sektor i dalje u rastu

U Srbiji je junu 2021. godine izdata 2 421 građevinska dozvola, što je za 32,2 posto više u odnosu na isti mesec prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 81,7 odsto se odnosi na zgrade, a 18,3 procenta na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 74 procenta dozvola izdato je za stambene, a 26 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69%). Prema podacima statistike, u Srbiji je u junu 2021. prijavljena izgradnja 2 629 stanova, s prosečnom površinom od 76 metara kvadratnih. Od ukupnog broja, 15,3 posto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, prosečne površine od 139 kvadrata, a 83 procenata stanova će biti građeno u zgradama s tri i više stanova, a njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 62,5 metara kvadratnih.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio