Registrovano čak 90 hiljada mikro preduzeća, prerađivačka industrija broji najviše zaposlenih

Od ukupno 105.593 preduzeća, koliko ih je u Srbiji bilo prošle godine, najviše je mikro preduzeća 90.106, zatim malih 12.187, srednjih 2. 716, dok je najmanje bilo velikih preduzeća čiji je broj lane iznosio 584.

Posmatrano po sektorima najveće učešće u ukupnom broju preduzeća imale su trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila, 30,9 odsto, prerađivačka industrija, 16,2, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, 13,1, građevinarstvo, 8,6 odsto. Kada je reč o broju zaposlenih, od ukupno 1,2 miliona radnika u preduzećima, u mikro preduzećima je radilo 13,8 odsto zaposlenih, u malim preduzećima 20,4 procenta, u srednjim 23 odsto a najviše u velikim preduzećima koja su zapošljavala 42,8 odsto radno angažovanih u preduzećima. Najviše zaposlenih, 392.215 ili 32,4 odsto radilo je u prerađivačkoj industriji, a druga na listi bila je trgovina i opravka motornih vozila sa 241.795 odnosno 20 odsto zaposlenih od ukupnog broja. Najveći promet 38,3 odsto ostvarila su velika preduzeća, zatim srednja sa učešćem od 24,6 odsto, mala sa 22 procenta, dok je udeo mikro preduzeća u ukupnom prometu iznosio 15,1 odsto.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio