Junska plata 553,5  evra

Prosečne zarade u decembru 2020. bile su podignute na 562 evra i to je njihov do sada najviši nivo, dok je u junu ove godine vrednost prosečne zarade iznosila 553,5 evra, objavljeno je u novom broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89.793 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65.070 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar-jun 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,4 odsto nominalno odnosno 6,0 odsto realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,6 odsto nominalno i za 6,2 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun 2021. godine nominalno je veća za 8,7 odsto, a realno za 5,2 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 8,9 odsto, odnosno za 5,4 odsto realno.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio