Otpadne vode sa Palića idu ka Gradskom prečistaču

Na Paliću u toku je probni rad crpne stanice, koja će u buduće otpadne vode prepumpavati prema Gradskom prečistaču.

Izgradnja ovog postrojenja realizovana je u okviru “Ecolacus” projekta Nemačke razvojne KfW banke, za šta je izdvojeno pola miliona evra. Zahvaljujući ovom projektu ali i izgradnji 17km kanalizacione mreže, očekuje se da će u narednomperiodu voda u jezerima Palić i Ludaš biti čistija, kao i da će se značajno smanjiti zagađenje. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu se ovde ne završavaju, a naredne godine očekuje se da krene projekat „Čista Srbija“, u okviru kojeg će se izgraditi 110 kilometara kanalizacione mreže od čega 48 kilometara u Subotici, 12 kilometara na Paliću i 25 kilometara uČantaviru i Bajmoku u kojima će se izgraditi i prečistači otpadnih voda.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio