Raste interesovanje za kupovinu električnih i hibridnih vozila

Ministarstvo zaštite životne sredine je ove godine inicijalno opredelilo 120 miliona dinara za subvencionisanje električnih i hibridnih vozila.

Do sada je stiglo više od 300 kompletnih zahteva koje podnose i pravna i fizička lica, a jedan zahtev može da obuhvati i više vozila. Pristigli zahtevi obuhvataju više od 400 vozila. Upravo zbog velikog interesovanja, budžetom planirana sredstva su tokom avgusta utrošena, zbog čega je Vlada Srbije brzo reagovala i odobrila dodatna sredstva, kako bi svi građani i pravna lica, zainteresovani za kupovinu ovih vozila, mogli da ostvare pravo na subvenciju. U prvom kvartalu broj električnih i hibridnih vozila registrovanih u Srbiji bio je oko 4.000, a većinu čine hibridi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio