Smanjena stopa rizika od siromaštva

Stopa rizika od siromaštva u Srbiji prošle godine je iznosila 21,7 odsto i u odnosu na 2019. godinu bila je niža za 1,5 procenata, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva koji se obeležio juče.

Dodaje se da je stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila 29,8 odsto i u odnosu na 2019. godinu bila je niža za 1,9 procenata. Objašnjava se da stopa rizika od siromaštva predstavlja procenat ljudi čiji je raspoloživi ekvivalentni prihod niži od praga rizika od siromaštva, koji je u 2020. iznosio 22.000 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo. RZS navodi da stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko je ljudi stvarno siromašno, već procenat građana koji imaju ekvivalentni raspoloživi prihod niži od praga rizika od siromaštva. Prag rizika od siromaštva za domaćinstvo s dvoje odraslih i jednim detetom mlađim od 14 godina, iznosio je 39. 600 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 46.200 dinara.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio