Srbija ima dovoljno robnih rezervi, nema razloga za brigu – poručuju nadležni

Svakodnevne vesti o poskupljenjima izazavanim turbulencijama na globalnom tržištu, zabrinule su naše građane.

Sa druge strane zvaničnici naše zemlje ali i mnogi ekonomisti poručuju da Srbija ima dovoljno sirovina za podmirivanje sopstvenih potreba i za izvoz, stoga se ne  očekuju  problemi u snabdevenosti našeg tržišta, pogotovo osnovnim životnim namirnicama. Takođe u Ministarstvu trgovine ističu da Republička direkcija za robne rezerve raspolaže dovoljnim količinama robe nužnim za obezbeđenje snabdevenosti i stabilnosti tržišta, pre svega poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i naftom i njenim derivatima, i u svakom trenutku može da reaguje u slučaju da dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio