Grad će uvek stati iza lica sa smetnjama u razvoju

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, obišao je Dnevni boravak „Kolevke“ u Banijskoj ulici, namenjen odraslim licima sa smetnjama u razvoju.

Prilikom obilaska, gradonačelnik je naglasio da zaposleni čine sve da odrasla deca ometena u razvoju imaju sve neophodne uslove za kvalitetnu svakodnevnicu, i da će u tome uvek imati pomoć Gradske uprave, koja će uvek biti uz korisnike dnevnog boravka. Gradonačelnik je dodao da je lokalna samouprava za funkcionisanje objekta ove godine izvojila 13,2 miliona dinara, kao i da će se nastaviti sa podrškom i u buduće. Objekat u Banijskoj ulici izgrađen je 1968. godine i jedan je od najstarijih u zemlji. Ustanova „Kolevka“ preuzela je upravljanje objektom 2015. godine koji je u narednom periodu potpuno rekonstruisan, što je dovelo do značajnog unapređenja kapaciteta.

Foto: subotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio