Sprema se najveći budžet za zaštitu životne sredine

Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine dao je saglasnost na rekordno izdvajanje od 15,4 milijarde dinara za Ministarstvo zaštite životne sredine u predlogu budžeta za 2022. godinu. Da je ekologija jedan od tri prioriteta Vlade Srbije pokazuje osnovni iznos od 15,4 milijarde dinara i planirana uvećanja od 9 milijardi kroz kreditne linije kao i 12 milijardi dinara za ekološke projekte u Ministarstvu građevine, što je ukupno 36,4 milijardi dinara. Ova sredstva biće utrošena u izgradnju kanalizacione mreže, prečistače otpadnih voda, nabavke opreme za komunalni otpad, čišćenje divljih deponija i smetlišta, pošumljavanje, saniranje nesanitarnih deponija i druge projekte.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio