Fond za razvoj Srbije odobrio 34 kredita

Kroz 34 kreditna zahteva, Fond za razvoj Srbije odobrio je ukupno 623 miliona dinara. Po kreditnoj liniji za trajna obrtna sredstva dato je 386,5 miliona dinara kroz pet kredita.

Ukupno 150,2 miliona dinara odobreno je kroz sedam kredita za investicije. Dato je 28,8 miliona dinara kredita i 14 miliona bespovratnog novca po 13 zahteva kao podrška za početnike u poslovanju. Na ime podsticaja ženama preduzetnicima odobreno je sedam zahteva sa ukupno 13,6 miliona kreditnih i 7,6 miliona dinara bespovratnog novca. Po jedan kredit dat za podršku mladim početnicima u poslovanju i kroz program podsticaja preduzetništva kroz razvojne projekte.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio