Nema više čekanja za poljoprivredne proizvode na granici zahvaljujući Otvorenom Balkanu

Glavna dobit za poljoprivredu od Otvorenog Balkana je to što su laboratorijske procedure između Srbije, Albanije i Severne Makedonije usklađene i što više nema čekanja na granicama zbog fitosanitarne i veterinarske kontrole.

Za razliku od ranijeg perioda kada su veterinarska i fitosanitarna inspekcija s jedne strane granice radile 24 sata, a sa druge nisu, sada je sve usklađeno, i u buduće svi rade 24 sata sedam dana u nedelji. S druge strane, sve laboratorijske analize su usklađene, a rezultat toga je da više neće biti čekanja na granici za poljoprivredne proizvode.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio