Solarna energija i energetska efikasnost teme skupa u Velikoj većnici

Predstavnici austrijske kompanije „Solid solar enerdži sistems“, koja se bavi izgradnjom postrojenja za korišćenje solarne energije za grejanje i proizvodnju struje, i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) predstavili su potencijale za saradnju predstavnicima javnih preduzeća i lokalnih kompanija i izneli informacije o mogućim rešenjima koja obezbeđuju bolju energetsku efikasnost i smanjenje emisija štetnih materija korišćenjem solarne energije na pojedinačnim objektima, ali i većim sistemima.

Prezentaciji je prisustvovao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, rekao da je Subotica uključena u veliki projekat „Energetski efikasno snabdevanje energijom“ koji u okviru IPA prekogranične saradnje realizuje sa Republikom Hrvatskom. Bakić je dodao da je projekat vredan 85 miliona dinara, kao i da predviđa postavljanje solarnih panela na devet objekata javne namene i energetsku sanaciju dve škole, OŠ ’Matko Vuković’ i Osnovne i srednje škole ’Svetomir Bojanin’, ali i dve solarne klupe i jedno solarno drvo. Ovaj projekat je zasnovan na uspostavljanju energetske efikasnosti javnih zgrada kroz primenu elektrana na obnovljive izvore kao primer energetski održive i ekološki prihvatljive javne politike.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio