U okviru projekta “Zelena Srbija” zasađena stabla u parku „Prozivka“

U okviru projekta „Zelena Srbija“, park „Prozivka” bogatiji je za tri nova stabla crvenocvetnog kestena, japanske ukrasne trešnje i piramidalnog graba.

Sadnice su posadili gradonačelnik Subotice Stevan Bakić u društvu njegove ekselencije ambasadora Austrije Nikolausa Luterotija. Projekat realizuje Direktorat za radijacionu i nuklearnu bezbednost Srbije  SRBATOM uz podršku Pokrajinskog sekreterijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Ambasade Austrije i JP „Vojvodinašume“, sa ciljem  zaštite životne sredine i podizanja svesti o značaju ozelenjavanja i pošumljavanja.

Foto: privatna arhiva

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio