20.000 dinara penzionerima leže 10. februara

U februaru, penzioneri će dobiti pomoć države u iznosu od 20.000 dinara. 10. februara počinje isplata novčane pomoći svim korisnicima penzija, prava na privremenu naknadu − invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti i invalidnoj deci koja su korisnici privremene naknade, saopštio je Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Novčana pomoć je, kako se navodi u saopštenju, namenjena korisnicima kojima je rešenjem o ostvarivanju prava utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom, bez obzira na datum donošenja rešenja. Korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa pomenutim datumom, a nisu obuhvaćeni isplatom od 10. februara, isplata će biti izvršena jednokratno, odnosno nakon uspostavljanja isplate penzija. Korisnici koji, u skladu sa zaključkom Vlade Srbije od 20. januara ispunjavaju uslove, kao i prilikom ranijih isplata novčane pomoći neće morati da se prijavljuju, već će im novac biti automatski isplaćen.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio