Na Paliću obavljen selektivni izlov ribe

Selektivni izlov ribe iz četvrtog sektora Palićkog jezera nastavljen je i ove godine, od  7. februara kada je započeo izvađeno je oko 20 tona invazivnih vrsta ribe, mahom babuške, a izlov će trajati do kraja meseca.

Iz jezera je za nekoliko godina izlovljeno oko 200 tona alohtonih ribljih vrsta, a kako nadležni poručuju poboljšanje u kvalitetu vode već je primetno. Trenutno je u  toku  peti ciklus selektivnog izlova, riba se vadi iz četvrtog sektora, a poboljšanje se oseti u svim ostalim sektorim, dodaju iz „Palić-Ludaša“. Dok su prve procene bile da će se iz jezera izvaditi 50 tona babuške, do sad je izlovljeno oko 200 tona, a brojnost će se pratiti. Selektivni izlov invazivnih vrsta ribe deo je ECOLACUS projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“,  trenutno je u toku finalna faza projekta, a u međuvremenu se radi monitoring svih parametara kvaliteta Palićkog jezera.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio