Održana 19. sednica Skupštine grada

Na sednici Skupštine grada Subotice, održanoj juče u Velikoj većnici Gradske kuće, usvojeno je svih deset tačaka dnevnog reda.

Odbornici su doneli Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu za Grad Suboticu, Odluku o izmenama Odluke o delokrugu, sastavu, izboru članova i načinu rada Saveta za međunacionalne odnose i Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2021. godinu, a usvojili su i Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2022. godinu. Na sednici doneta su i rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace” i na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, kao i na treću izmenu Programa poslovanja Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine sa finansijskim pokazateljima za 2021. godinu. Usvojen je i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine sa finansijskim pokazateljima za 2021. godinu, a doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu. Odbornici su doneli i rešenje kojim se za direktora ustanove kulture ART bioskop „Aleksandar Lifka“ imenuje Aleksandar Toković.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio