Veterinarski tehničari Hemijsko – tehnološke škole

Sa početkom od 01. septembra 2020. godine, Hemijsko tehnološka škola iznedrila je prvu generaciju učenika na smeru veterinarski tehničar. Đaci, ovog popularnog smera, trenutno pohađaju drugi razred.

Silabusom je određeno pohađanje kako teorijske, tako i praktične nastave, sa ciljem da se đaci osposobe da po napuštanju školskih klupa budu konkurentni na tržištu rada. Budući veterinarski tehničari nastavu pohađaju u opremljenom kabinetu koji podseća na pravu veterinarsku stanicu, a u kom se, između ostalog, nalaze skelet psa, kosti i organi životinja, lekovi, instrumenti i slično. Pored kabinetske nastave, proces školovanja, odvija se i u veterinarskim stanicama, farmama, kao i u Zoološkom vrtu, opisuje Subotica.com. Hemijsko-tehnološka škola ima, u delu zatvorenom za posetioce, životinje u svom posedu.

Foto: rtv.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio