Buka protiv mirnog sna

Sunce nam je donelo tople dane i večeri pa se podrazumeva da i bašte subotičkih ugostiteljskih objekata niču na sve strane. I dok kafići i klubovi započinju svoje letnje akcije na javnom prostoru, građani su počeli sa pritužbama da često ostaju bez dela trotara, zelenih površina, pa i parking mesta, kojih često nema dovoljno, a tu je i buka koja je uzrok čestog nezadovoljstva građana i to godinama u nazad.

Od kada su otvorene bašta, komunalnoj policiji se povećao obim posla jer pojedini neodgovorni ugostitelji ne poštuju Zakon o zaštiti od buke. Sa druge strane građani bi trebalo da razumeju da komunalna policija u isto vreme ne može da obiđe sve sporne lokacije i da to ne znači da služba neće postupati po svakoj prijavi.

Međutim, praksa je da pojedini lokali i pored upozorenja rade i dalje po svom. Primera radi u Beogradu zbog bahatih ugostitelja, stanari zgrada godinama nisu mogli mirno da spavaju. Slučaj je stigao i do Strazbura. – piše rts.rs

Postoji odredba u Zakonu koja omogućava Komunalnoj policiji da oduzme uređaj sa kojeg se emituje muzika, mada se to ne praktikuje.

Propisane kazne za prekoračenje dozvoljenog nivoa buke od 250.000 do 500.000 dinara, dok se kazne za odgovorna lica kreću od 25.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 5000 do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

Kazne za prekoračenje radnog vremena su do 150.000 dinara za pravna lica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio