U Kanjiži povećan broj migranata, traži se prisusustvo policije

Novi talas migranta i sve češći sukobi među pridošlicama, zahteva i veće prisustvo policije duž graničnog pojasa. Stanovništvo na severu zemlje je zabrinuto zbog sve agresivnijih migranata.

Sedam godina u nazad Kanjiška opština je jedna od glavnih tačaka balkanske tranzitne rute. Svakodnevno u pograničnim naseljima Horgoš i Martonoš boravi oko 2.000 migranata, situacija je sada mnogo ozbiljnija, jer smatraju da su migranti naoružani.

Migranti uglavnom pristižu predveče autobusima ili taksijem, kretajući se prema granici, skrivaju se i spavaju u okolnim šumama i kampovima. Zbog toga se žene u opštini Kanjiža osećaju nebezbedno i ne izlaze iz kuća uveče.

Iako nije bilo fizičkog napada migranata na lokalno stanovništvo, ponašanje pridošlica sve više plaši Kanjižane, a neki od meštana su već prodali svoje kuće. Da ne bi došlo do većeg iseljavanja traži se pomoć države.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio