Pokrajinski konkurs za dodelu kredita za poljoprivrednike

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara za ovu godinu, a prijavljivanje na konturs moguće je do 31. oktobra.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule a za sopstveno učešće potrebno je obezbediti najmanje 20 odsto vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Maksimalan iznos kredita je 4.500.000 dinara, a minimalni 600.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio