Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Raspisan je Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za 2022/2023. godinu a pravo da se prijave na konkurs za dodelu studentskih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (ili VI) godine osnovnih studija, studenti II i III godine strukovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena studija i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 31. oktobar 2022. godine.
  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio