Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za doprinos razvoju socijalne ekonomije

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Kabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade i Savetom za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja, raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 5,5 miliona dinara.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta Branko Ćurčić izjavio je da socijalno preduzetništvo vidi kao jedno od ključnih rešenja u smanjenju stope nezaposlenosti i povećanju dodatne vrednosti, kao i, pre svega, rešavanje jednog društvenog problema.

Nenad Ivanišević, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam ocenio je da zajednički rad na razvoju socijalnog preduzetništva govori koliko je ta tema važna na teritoriji AP Vojvodine.

Ovo je prvi konkurs od kako je Zakon usvojen na teritoriji Republike Srbije, koji podržava subjekte koji su do sada ispunjavali uslove da se bave socijalnim preduzetništvom, a posebno one subjekte koji će od 16. novembra biti upisani u poseban registar preduzeća koja obavljaju socijalnu delatnost – izjavio je Ivanišević.

Konkursom se odobravaju bespovratna sredstva u visini do 80 odsto od kupovne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, a iznos odobrenih sredstava za refundaciju troškova može biti od 250.000 do 500.000 dinara, pri čemu odobrena sredstva mogu biti manja od traženih sredstava.

Pravo učešća na ovom Javnom konkursu imaju pravna lica registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, socijalne zadruge osnovane na teritoriji AP Vojvodine koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, i subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva u smislu pravnih lica koja obavljaju delatnost socijalnih preduzeća u cilju sticanja dobiti, a prijave se mogu podneti do 25. novembra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio