Za dva nova bunara za vodosnabdevanje izdvojeno 40 miliona dinara iz budžeta grada Subotice

U JKP „Vodovod i kanalizacija“ danas je svečano potpisan Ugovor o bušenju dva nova bunara, jednog na “Vovozahvatu 1” i drugog u MZ Čantavir, koji će doprineti održavanju kontinuiteta u snabdevanju pijaćom vodom stanovnika Subotice i Čantavira.

Ugovor su potpisali Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Subotice i Zoran Pavličić, direktor preduzeća “Geo inženjering BGP” koje će i biti izvođač radova. Za investiciju je iz budžeta Grada izdvojeno 40 miliona dinara, a vreme izvođenja radova je 240 dana.

Pošto je životni vek jednog bunara otprilike 30 godina, a u Čantaviru je zadnji put početkom ’90.-ih bušen bunar, bilo je krajnje vreme da i tamo počnemo sa bušenjem – izjavio je Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”.

– Subotica sa jedne strdane mora da se bavi proširenjem vodovodne mreže, ali ako bi samo dali akcenat na proširenju mreže, onda bi pre ili posle došli do situacije da nemamo dovoljno vode na vodozahvatima, u fabrikama vode. Zato je izuzetno važno da napravimo balans na obezbeđenju kapaciteta na bunarima i vodozahvatima, a sa druge strane i na proširenju mreže. – izjavio je zamenik gradonačelnika Imre Kern i dodao da su ove godine već završena dva bunara u Mišićevu i u Višnjevcu.

Kern je pojasnio i da JKP “Vodovod i kanalizacija” vraća anuitet za kredit prema EBRD banci, na godišnjem nivou od 200 miliona dinara, a ti anuiteti plaćaće se još dve godine, nakon čega će se osloboditi prostor za veće sopstveno investiranje u vodosnabdevanje i vodovodne i kanalizacione sisteme.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio