„Život u tvojim rukama“ kampanja za obuku sportskih radnika za pomoć prilikom srčanog zastoja

U okviru kampanje “Život u tvojim rukama”, Crveni krst Subotice će u subotu 26. novembra sa početkom u 11 časova, u prostorijama opštinske organizacije održati obuku sportskih radnika različitih saveza sportova Subotice.

Događaju će prisustvovati predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović, sekretar Crvenog krsta Subotice, dr Siniša Trajković, i visoki predstavnici lokalne samouprave. Cilj kampanje “Život u tvojim rukama” jeste da obuči što veći broj građana kako da pomognu prilikom naglog srčanog zastoja.

Polaznici obuke biće u prilici da nauče mere oživljavanja koje u kritičnim trenucima srčanog zastoja spasavaju život, jer, prema saopštenju aktivista Crvenog Krsta, samo čekanje na hitnu pomoć ili pomoć lekara bez adekvatne pomoći može dovesti do fatalnog ishoda. Pored učenja osnovnih mera oživljavanja, obuka podrzumeva upoznavanje sa korišćenjem automatskog spoljašnjeg defibrilatora, aparata namenjenog nemedicinskom kadru, tj. običnim građanima kada se nađu u prilici da pomognu osobi pod srčanim zastojem i vrate je u život.

Promoteri obuke su sportisti: Asmir Kolašinac, Miloš Teodosić, Zorana Arunović, Boban Marjanović i drugi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio