Dva projekta muzeja

Subotički Gradski muzej deo je “Nka Genius” Mađarskog nacionalnog programa za kulturu u sklopu kojeg se realizuju dva kapitalna projekta. Prvi projekat je privremena izložba “Putovanje kroz vreme” a drugi je “Vitraži – istraživanje i implementacija konferencije “, a oba za cilj imaju da predstave sve primere mađarskog stvaralaštva.

Projekat “Nka Genius” koji je su gradski muzej osvojio iz fondacije Mađarske stvara priliku ne samo da se prikaže i koncipira nova izložbu muzeja koja će se baviti etnološkim i istorijski činjenicama regije već i priliku da gledaoci, prolaznici budu uključeni u rad muzeja i da aktivno deluju u programima i projektima muzeja.

Istupamo iz ustaljene forme gledanja izložbe i pokušavamo da na popularan i pravi način privučemo pažnju i učinimu našu zajednicu aktivnu u muzejskim delatnostima. – kaže Arpad Pap, etnolog pri muzeju. Uz pomoć ralunara i kviz forme, izložba će po rečima stručnjaka izaći iz standardnih okvira i biće lider novog sadržaja gde će istorija grada i regiona biti prikazana na savremen način. Ovakvim izložbama pokušava se na drugačiji način koncipirati ne samo smisao muzeja i muzeologije već i pristup kulturnoj baštini koja se neguje i čuva u Gradskom muzeju.

Kada su u pitanju vitraži, po rečima dr Žužane Korhec Pap, restauratora Gradskog muzeja, Subotica je odavno poznata velesila jer su svi već dobro upoznati sa vitražima Gradske kuće i subotičke Sinagoge ali je pristupanje Genius programu doprinelo da se istraživanje vitraža može i proširiti.

– Nasleđe vitraža iz Austrougarske monarhije ćemo obraditi terenskim radom, a taj materijal je će biti prikazan i predat široj publici na našoj web stranici sledeće godine. Povodom tog projekta će se održati trodnevna konferencija u Gradskom muzeju Subotice, počev od danas 07. decembra, a predavanja će biti organizovana i sutra dok se u petak planira izlet sa stručnjaima. – kaže Korhec Pap i dodaje da će na međunarodnoj konferenciji učestvovati stručnjaci iz Subotice, Sombora, Zrenjanina i Novog Sada, kao i iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske.

Materijal o predavanjima će se izdati i u zborniku, a promovisaće veoma bogato nasleđe koje se nalazi oko nas.

Zahvaljujući ovom programu uspeli smo nabaviti sredstva za restauriranje vitraža Kralj Sveti Stefan koji se delo Edvarda Kracmana, budimpeštanskog vitražiste iz 19 veka. Ovaj vitraž nekad je stajalo u crkvi u Kljajićevu a nakon Prvog svetskog rata je sklonjen. Boris Mašić, apatinski istraživač našao ga je pre deset godina na tavanu. – kaže Korhec Pap i dodaje kako će zahvaljujući sredstvima „Nka genius“ projekta ovaj vitraž biti konačno restauriran. Posao restauracije biće poveren majstorima iz Subotice, radionici „Tifani“, tačnije Rudolfu Mesarošu i Kovač Jožefu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio