Toplana radi i u ponedeljak

Uprava Grada Subotica juče je izdala saopštenje o prekidu u isporuci gasa, u ponedeljak, 26. decembra zbog radova na izgranji brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica – sa Mađarskom državnom granicom.

Tim povodom JKP “Subotička Toplana” obaveštava građane koji se greju putem daljinskog sistema grejanja ovog preduzeća da prekida u isporuci toplotne energije neće biti jer je JKP “Subotička Toplana” obezbedila proizvodnju toplotne energije putem alternativnog energenta – mazuta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio