Devet konkursa raspisano je u oblasti javnog informisanja za 2023. godinu u Srbiji

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije raspisalo je devet konkursa u oblasti javnog informisanja za 2023. godinu, za koje je opredeljeno 310 miliona dinara.

Reč je o konkursima za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, zatim za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina i sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Konkursi su raspisani radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda. Konkursi su raspisani u periodu od danas, 13. marta do 12. aprila, a rok za dostavu prijava za članove komisija za konkurse je 20 dana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio