Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 23. mart u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 23. marta u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Subotica

10:00  – 12:00

U ulicama: Magnetna polja br. (6, 17, 19, BB), Segedinski put br. 88.

08:00  – 11:00

U ulici: Sekereš Lasla (sve osim stambenih zgrada br. 29 i 31) i Kordunaška br. 2.

11:30  – 13:30

U ulicama: deo trga Cara Jovana Nenada (od hotela „Gloria“ prema crkvi – kućni broj 11, Franjevačka crkva, OTVORENI UNIVERZITET), kraj Subote Vrlića, Celovečka, početak Vase Stajića (kućni broj 1 i 3).

08:40  – 10:20

U ulicama: Segedinski put br. (114 , 114/A, 116), Vuka Mandušića br. 57, Veliki Radanovac br. (316, 317) u okolini gradskog strelišta.

09:15  – 11:15 

U delu ulice Boška Vujića (stambene zgrade broj 7 i 9).

Donji Tavankut

11:20  – 12:20

U ulicama i delovima ulica: Matka Vukovića br. (139, 141, 143, 145, 149, 157, 165, 167, 173, 696, Marka Oreškovića br.10, Salaš između br. (704 i 719) u okolini, (Zlatni Kraj).

Subotica

09:00  – 13:30

U delu ulice Dr. Ferenca Bodrogvarija između br. (151 i 234).

Subotica

08:30  – 12:00

U ulici: Šumska br. 5.

12:00  – 14:00

U ulici Grabovačka br. BB, 4, 6, 7, 8-24 (parni br.), 25, 26, 27, 31-38, 40-46 (parni br.), 27. Marta br. 3.

Đurđin

13:00  – 14:00

U naselju Đurđin na Mišićevskom putu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio