Na sednici utvrđeno 400 miliona za realizaciju Projekta vršenja predmetnih radova

Gradsko veće Grada Subotica održalo je juče, 13. aprila 80. sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Zaključka o određivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za nosioca posla po Ugovoru o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture od 21. marta tekuće godine koji je Grad Subotica zaključio sa Upravom za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koji se odnosi na projekat „Saobraćajna infrastruktura u Gradu Subotici“.

Ukupan iznos planiranih sredstava za realizaciju Projekta vršenja predmetnih radova je 400.000.000 dinara, od čega Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2023. godini obezbeđuje sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara, a u 2024.godini će se obezbediti iznos od 150.000.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio