Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 21. april u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 24. prila u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Mišićevo

09:00  – 12:00

U naselju Mišićevo sa okolnim salašima.

Subotica

09:10  – 14:00

U ulicama: deo Harambašićeve između Maksima Gorkog i Somborskog puta, Dinka Zlatarića, Ptujska (ulica Zagrebačka u okolini Dinka Zlatarića), Trg Žrtava Fašizma br. 9, Zagrebačka br. 1 i deo Somborskog puta između Jožefa Atile i Preradovićeve.

Novi Žednik

09:30  – 14:30

U naselju Novi Žednik sa okolnim salašima.

Palić

09:05  – 12:00

U ulicama: Solunska, Ribarska (br. 8,10,12), 43. Nova (br. 42), 44. Nova (br. 4), i Horgoški put br. 98.

Hajdukovo/Palić

09:00  – 10:00

Hajdukovo (251, 251/A, 252, 252/A, 253 – A/B/C/D/E, 254, 289, 290, 290/A, 291, 291/A, 291/B, 296, 298).

Šupljak

11:00  – 12:00

U naselju Šupljak: Deo Ludoškog šora.

Bajmok

13:00  – 14:00

U Bajmoku u ulici Miloša Obilića.

Bački Vinogradi

08:30  – 10:30

U ulici: Deo Železničke (u okolini Železničke stanice).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio