Spaljeno više od 70 tona različitih vrsta cigareta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom carina, uništili su više od 70 tona različitih vrsta cigareta, koje su zaplenjene u prethodne dve godine.

Oduzeti akcizni proizvodi spaljeni su u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, nakon donetog rešenja Upravnog suda. Tokom 2021. i 2022. godine Uprava kriminalističke policije i Odeljenje za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom carina, stavili su akcenat na suzbijanje krijumčarenja cigareta, a posvećenim radom na suzbijanju ovog vida kriminaliteta, postigli su izvanredne rezultate i poslali jasnu poruku da se neće praviti kompromis sa švercerima. U nekoliko sprovedenih akcija na suzbijanju krijumčarenja cigareta praktično su presekli najjače grupe koje su se time godinama bavile.

Uprava kriminalističke policije kontinuirano ulaže napore na otkrivanju i suzbijanju svih kriminalnih aktivnosti, a kao jedan od značajnijih segmenata u radu mogu se izdvojiti aktivnosti koje imaju štetne posledice po budžet Republike Srbije, ali i po pravna i fizička lica koja posluju u skladu sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio