Ukidaju se prijemni ispiti za fakultete

Državna matura uvodi se od naredne, 2024. godine, a do sada se preko 45 fakulteta, u okviru četiri državna univerziteta, u Beogradu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Prištini izjasnilo da će ukinuti prijemne ispite. Za uspeh na željeni fakultet, vrednovaće se uspesi iz sve četiri srednjoškolske godine i bodovi sa državne mature.

Prema navodima Euronjuza, sa beogradskog univerziteta, prijemne ispite potpuno ukidaju Pravni, Poljoprivredni, Građevinski i Šumarski fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Filološki, Biološki, Geografski, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) i Rudarsko-geološki fakultet, Fizički fakultet, Tehnološko- metalurški i Fakultet za fizičku hemiju. Kada je u pitanju Novosadski univerzitet, do sada se pet od petnaest fakulteta izjasnilo da potpuno ukidaju prijemne ispite i da će za upis budućih brucoša najbitniji biti dosadašnji uspeh iz srednje škole i rezultati državne mature.

Pravni i Tehnološki fakultet u Novom Sadu, Ekonomski i Građevinski fakultet u Subotici i Pedagoški fakultet u Somboru neće uvoditi dodatne prijemne ispite, kao ni bilo koje druge ispite za proveru sklonosti ili sposobnosti za upis ni na jedan studijski program, poručuju sa novosadskog univerziteta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio