Besplatno odlaganje otpada na Gradskoj deponiji „Aleksandrovačka bara“

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane da sva fizička lica sopstvenim prevozom, mogu besplatno doneti sav svoj neopasan komunalni čvrsti otpad, tj obično kućno smeće i kabasti otpad do 500 kg na teritoriju Gradske deponije „Aleksandrovačka bara“, ulici Antuna Branka Šimića br. 4 u Subotici.

Radno vreme deponije je od 06:00 do 20:00 časova, svaki dan.

Molimo sve građane da iskoriste ovu pogodnost, odlože otpad tamo gde mu je i mesto i da ne stvaraju divlje deponije. Učinimo da naš grad bude lepše i prijatnije mesto za život. – poručuju iz JKP “Čistoća i zelenilo”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio