Čistoća i zelenilo od 10. maja obavlja podelu kanti u MZ „Bikovo“

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane MZ „Bikovo“ da će od sutra 10.maja pa do 24. maja tekuće godine, Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica obavljati podelu besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada. Podela tipskih posuda (kanti) će se obavljati radnim danima od 08 do 14:30 časova.

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu. JKP “Čistoća i zelenilo” apeluje na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele kanti. Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, istu će moći preuzeti u prostoriji MZ “Bikovo“ radnim danima u periodu od 10. do 24. maja, od 14 do 18 časova, uz prikaz ličnog dokumenta. Za obavljenu uslugu počevši od 01. juna tekuće godine Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica će izdavati račun u skladu sa važećom Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom – usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada.

Prvi račun će stići u julu 2023. godine. Odvoženje otpada putem tipske posude (kante) će se sprovoditi svake srede, počevši od 31.maja, a do tada, smeće će se odvoziti putem tipske vreće (žuti džak) ustaljenom dinamikom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio