Palić domaćin 13. Međunarodne naučne konferencije

Palić, turistička destinacije prve kategorije u našoj zemlji, danas i sutra, 12. i 13. maja je domaćin 13. po redu Međunarodne interdisciplinarne stručno – naučne konferencije “Horizonti 2023.”

Konferencija se održava u “Maloj gostioni”, a domaćin je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici. Svoje učešće na konferenciji uzeće predavači iz Češke, Poljske, Rusije, Mađarske, Hrvatske, Bosna i Hercegovine, Engleske, Slovenije, Severne Makednije i Grčke. U toku dva dana predstaviće se 80 učesnika sa 60 naučnih radova iz oblasti biomedicinskih i društveno-humanističkih nauka, sporta i informatike iako organizatori napominju da nisu bili strogo bezani za teme.

Ovakvi skupovi su poželjni pogotovo kada je u pitanju zdravlje populacije, a znamo koliko je ono narušeno modernim načinom života i to će biti glavna tema i upozorenje da se više okrenemo onim senzibilnim periodima u razvoju čoveka, a to je predškolski uzrast. – istakao je rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr. Dejan Madić koji će na skupu govoriti o kretanju i zdravlju i vezi svi programa vežbanja sa kognitivnim sposobnostima, crtama ličnosti, funkcionalnim sposobnostima, morfologijom i posturalnim statusom.

– To je benefit za društvo i najosetljivije delove populacije zbog toga su ovi skupovi jako potrebni. – rekao je Madić.

Svaka razmena iskustava u nekom naučnom delu, njihova primena u praksi naš je osnovni cilj, strukovne studije imaju tu namenu da osposobe kadar za privredu i da se što pre uključe u neki proizvodni proces, za razliku od akademskih studija gde je akcenat stavljen na naučno istraživački rad. – poručio je Boris Ličina, predsednik orgazacionog odbora konferencije.

Prema rečima gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, ova međunarodna konferencija predstavlja važan događaj za Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, ali i za sam grad.

Konferencija ima za cilja da ukaže na važnost razmene znanja i iskustva, a tema ovogodišnje konferencije, stručne i naučne inovacije u praksi, nas navodi na razmišljanje koliko su važne inovacije u svim oblastima koje su obuhvaćene konferencijom. – rekao je Bakić.

Foto: subotica.rs

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio