Na redovnoj sednici Gradskog veća Subotice 29 tačaka dnevnog reda

Članovi Gradskog veća grada Subotice održali su juče, 28. juna 86. redovnu sednicu na kojoj su raspravljali o usvajanju 29 tačaka dnevnog reda.

Usvojeno je razmatranjeu nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanova Gradski muzej Subotica, Gradska biblioteka Subotica, Istorijski arhiv Subotica, Međuopštinski zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, Pozorišta “Deže Kostolanji” Subotica, Dečjeg pozorišta Subotica, Savremene galerija Subotica, Art bioskopa “Aleksandar Lifka” Subotica, Zavičajne galerije “dr Vinko Perčić”, ustanove Zoološki vrt Palić i predškolske ustanove “Naša radost”. Takođe je usvojeno i razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ ,Javnog komunalnog preduzeća „Dimničar“ , Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić, Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica, i rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, kao i o dopuni programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić.

U toku sednice usvojeno je i razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu Subotica i razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava” iz Subotice kao i njihovo upućivanje Skupštini grada na donošenje.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio