Ranija objava rezultata završnog ispita ostvarena je zahvaljujući unapređenju informacionog sistema

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da su preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni juče, 25. juna u 11 časova na portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs), što je skoro dan ranije nego što je to predviđeno kalendarom upisa.

Ranija objava rezultata završnog ispita ostvarena je zahvaljujući unapređenju informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog ispita na kome su radili Ministarstvo prosvete, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i Fakultet organizacionih nauka. Rezultati objavljeni dan ranije pružaju dodatno vreme deci da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore. Unapređenje, koje je implementirano od ove godine, odnosilo se na uspostavljanje 33 centra za skeniranje testova, što je omogućilo veću efikasnost i objektivnost ovog dela procesa. Takođe, unapređivanjem celokupne efikasnosti procesa, u odnosu na prethodne godine kada se raspodela po školama odigrala 13. jula, ove godine će to biti čak deset dana ranije, 3. jula. Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nastaviće da unapređuju proces završnog ispita kako bi se deci pružila maksimalna podrška tokom ovako važnog procesa za njihovu budućnost.

Takođe, nastavkom rada na efikasnijem procesu, čitavim porodicama olakšava se i skraćuje neretko stresan proces upisa i obezbeđuje im se više vremena za organizovanje sopstvenog vremene tokom dana raspusta, rasterećenih od obaveza u vezi sa upisom u srednju školu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio