Tomislav Žigmanov – Srbija pokazuje posvećenost unapređenju ljuskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov razgovarao je juče sa visokom delegacijom Odbora za ljudska prava i humanitarnu pomoć nemačkog Bundestaga o opštem stanju ljudskih prava u našoj zemlji, zatim ženskih prava i prava pripadnika LGBT+ zajednice.

Žigmanov je naglasio da je Srbija već samim formiranjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokazala posvećenost unapređenju ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i društvenom dijalogu, kao i mehanizmima razvoja i unapređenja demokratije u našoj zemlji.

Cilj ovakve prakse i posvećenog rada Ministarstva jeste da se stepen i kvalitet ljudskih prava, prava manjina i ranjivih društvenih grupa ostvaruje u što većem nivou. – rekao je Žigmanov koji je sve sagovornike upoznao sa normativnim okvirom koji postoji u Republici Srbiji kada je reč o zaštiti i unapređenju ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv nasilja, govora mržnje i diskriminacije.

Normativni okvir je, kako je rekao, visoko usklađen sa standardima koje propisuju konvencije i paktovi Ujedinjenih nacija i u toku je proces harmonizacije sa pravnim tekovinama  Evropske unije.

Foto: srbija.gov.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio