U budžetu grada Subotica za 2023. godinu 9,25 milijardi dinara

Odbornici Skupštine grada Subotica raspravljali su na današnjoj 36. redovnoj sednici o usvajanju 11 tačaka dnevnog reda. Najbitnija je bila ona vezana za usvajanje rebalansa budžeta za tekuću godinu, tačnije Odluka o izmenama i dopunama budžeta grada Subotice za 2023 godinu.

Do rebalansa je došlo zbog dva osnova za povećanje budžeta, prvi su neutrošena sredstva iz protekle godine koja su preneta u ovogodišnji budžet, a drugi osnov predstavljaju sredstvima dobijena na konkursima sa viših nivoa vlasti, pre svega od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine. Rebalansom se obim ovogodišnjeg budžeta grada povećava za oko 737 miliona dinara, što znači da će ukupna raspoloživa sredstva u budžetu za 2023. godinu iznositi oko 9,25 milijardi dinara. Određeni broj projekata u gradu biće realizovan ovim sredstvima. U potpunosti će se obnoviti i proširiti subotički deo puta između naselja Šupljak i Male Pijace. U pitanju je veoma prometan put, a ujedno i najkraći i najbrži put do opštine Kanjiža, pa je ovaj projetak i šireg regionalnog značaja. Delom sredstava izgradiće se i biciklistička staza od pijace “buvljak” prema industrijskom parku “Mali Bajmok” što će biti od velike koristi građanima. Nakon usvajanja rebalansa obezbeđena će biti i veća sredstva za asfaltiranje subotičkih ulica u gradu i u prigradskim naseljima.

Još jedna veoma bitna tačka dnevnog reda skupštinske sednice bio je završni račun budžeta za prošlu godinu.

Ostvarenje budžeta zaista je za primer, budžet se ostvario oko 90%, tu mislim na prosek i prihodne i rashodne strane, što može da posluži kao primer drugim lokalnim samoupravama, a to je zasluga naše Gradske uprave. – istakao je Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotica. Balin je podsetio i na neke od projekata koji su se do sada realizovali sredstvima iz budžeta, a neki od najbitnijih su asfaltiranje ulice “Drugi Vinogradi” u Čantaviru, i “Dože Đerđa” u Hajdukovu, potom proširenje vodovodne mreže u mesnim zajednicama “Zorka” i “Željezničko naselje”, popravka krova na Gradskoj kući i na zgradi Velike terase na Paliću, obnova rimokatoličke crkve u Bajmoku i još mnogi drugi.

Na skupštinskoj sednici donet je i generalni Plan regulacije za zone “Železničko naselje”, “Makova Sedmica” i delove zone “Mali Radanovac” koji je značajan u pogledu izgradnje željezničke i buduće regulacije ulica i razvoja komunalne infrastrukture u ovim delovima Subotice. Takođe su usvojene i odluke o imenovanju tri direktora, za direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice imenovana je Brigita Janošič Barati, diplomirani psiholog, za direktora Turističke organizacije Grada Subotice imenovan je Aleksandar Medaković, diplomirani ekonomista iz Subotice, a za direktora ustanove Savremena Galerija Subotica, imenuje se Viktoria Salma, master primenjeni umetnik. U toku skupštisnke sednice, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić saopštio je i informaciju da se Subotica imenovana za Evropski grad sporta za 2024. godinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio