U Subotici raspisan konkurs za nabavku poljoprivrednih mašina

Grad Subotica raspisao je konkurs za raspodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne opreme, mašina i/ili mehanizacije na teritoriji grada Subotice.

Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 16.500.000 dinara, a krajnji korisnici po ovom konkursu su poljoprivredni proizvođači sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Subotice. Sredstva su namenjena za nabavku jedne ili više poljoprivrednih mašina i/ili opreme, namenska su i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 70% od cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 300.000 dinara po korisniku. Podnosilac prijave mora da ima od 1 do 49 ha zemljišta pod žitaricama, industrijskim i krmnim biljem, odnosno 0,1-20 ha aromatičnog i začinskog bilja. Korisnik može podneti maksimalno jedan zahtev za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a na zahtevu može biti navedeno više mašina. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti na adresu  Grad Subotica, Komisija za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Trg slobode 1, 24000 Subotica ili lično u pisarnici Gradske uprave Subotica, svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 časova, sa naznakom:

„ Konkurs za raspodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini“. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 024/626-871

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio