Započeo projekat digitalizacije carinskih postupaka

Od 12. juna tekuće godine zvanično je počeo projekat „Uvođenje automatizovanih sistema uvoza i izvoza i sistema upravljanja carinskim odlukama“, čime će biti zaokružen proces digitalizacije svih carinskih postupaka.

Pored predstavnika Uprave carina događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Delegacije EU, Ministarstva za evropske integracije, kao i stručnjaci konzorcijuma kojem je poverena realizacija projekta. Planirano je da projekat „Implementacija uvoznih i izvoznih automatizovanih sistema (AIS/AES) i sistema upravljanja carinskim odlukama (CDS)“, vredan devet miliona evra, koji se finansira iz programa IPA 2020 – Demokratija i upravljanje, bude završen u naredne tri godine.

Automatizacijom uvoza i izvoza svi carinski postupci će biti potpuno digitalizovani u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima, što će kompanijama omogućiti još jednostavnije, jeftinije i efikasnije poslovanje, a samim tim i efikasniju naplatu budžetskih prihoda.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio