Aleksandar Vučić predložen za počasnog građanina Subotice

Odbornici Skupštine Grada Subotica zasedaće sutra, 6.jula na 37. redovnoj sednici i razmatrati usvajanje 24. tačke dnevnog reda, a najviše pažnje u javnosti privukla je prva tačka dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o dodeli zvanja „Počasni građanin“ za ovu godinu, za istaknuto i trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti i obrazovanja i vaspitanja kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva i to fizičkim licima koja su svojim delima i činjenjima doprinela podizanju ugleda grada u zemlji i inostranstvu. Zvanje „Počasnog građanina“ za 2023. godinu po svoj prilici, nakon sutrašnjeg glasanja pripašće Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije.

Na adresu Grada, Komisiji za dodelu zvanja i priznanja stigla su četiri predloga, predloženi su Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije čiji je predlagač Stevan Bakić, gradonačelnik Grada Subotica, potom profesor Dragan Krstić, profesor filozofije u penziji čiji je predlagač Aleksandar Rakić, zatim Rajka Tomanović Toković, diplomirani psiholog, a njen predlagač bila je Marija Miskin, direktor OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmoka i profesor dr Đula Mešter, doktor tehničkih nauka čiji su predlagači prof. dr Silvester Pletl, koordinator studijskog programa Visoke tehničke škole Strukovnih Studija Subotica i prof. dr Zlatko Čović, pomoćnik direktora za odnose sa javnošću Visoke tehničke škole Strukovnih Studija Subotica. Komisija za dodelu zvanja i priznanja je na sednici održanoj 15. maja tekuće godine donela Odluku da predloži Skupštini grada Subotice da se zvanje „Počasni građanin“ dodeli Aleksandru Vučiću predsedniku Republike Srbije. Da li će odbornici gradskog parlamenta usvojiti sutra ovu tačku, ostaje da se vidi.

Osim zvanja „Počasni građanin“, odbornici će usvajati i da li da se prestižno priznanje „Pro Urbe“ za ovu godinu dodeli poslastičarnici „Pelivan“ Subotica čiji je predlagač dr Balint Pastor, predsednik Skupštine Grada Subotica, i Mr sci. med. dr Nandoru Šejmešiju, specijalisti urologu čiji je predlagač Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i Skupštine AP Vojvodine.

Odbornici Skupštine Grada Subotica razmatraće se i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statute ustanova kulture Grada Subotice, saglasnost na izmenu Programa poslovanja Javnih i Javnih komunalnih preduzeća Subotice, i program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio