Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 17. i 18. oktobar u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 17. i 18. oktobra u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Utorak, 17. Oktobar,2023

Subotica             

09:15 – 11:15

U ulicama i delovima ulica u okolini: Adačka, Lovćenska, Gradišćanska, Mitra Bakića, Tolminska, Mosorska, Iđoška, Ivana Turgenjeva, Žednička između br. (14 i 24), Feketićka, Beogradski put između br. (104 i 252) u okolini.


Sreda, 18. Oktobar 2023,godine

Subotica             

13:00 – 14:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Zapadni Vinogradi br. (134 i 135), Dr.Ferenc Bodrogvari br. 168, 9. Nova između br. (134 i 279).

Subotica             

09:00 – 13:00

U naseljima: Mala Bosna, Hrvatski Majur, Ljutovo i Čikerija.

Orom   

U naselju Orom: Veliki put BB (Feješ DOO-bunarski šaht).

12:15 – 13:15

U naselju Orom: Deo Velikog puta u okolini benzinske pumpe.

11:15 – 12:15

U naselju Orom: deo ulice Mala.

10:15 – 11:15

U Oromu u ulici Mala (Mali put) sa okolinom.

09:15 – 10:15

Palić     

09:00 – 12:00

U naselju Palić u ulicama i delovima ulica u okolini: Ulica Slanog jezera, 54. Nova, 55. Nova, 49. Nova, deo Horgoškog puta i Palić salaši sa okolinom.

Šupljak/Ludoš 

09:00 – 12:00

U naseljima i okolnim salašima: Šupljak, Ludoš (Ludoški šor), na Paliću na Kanjiškom putu, Vinarija Zvonko Bogdan sa okolinom.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio